ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                          Μουζάκι    20/2/2015
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
Τζιβέλη Απόστολο
Τσιούμα Δημήτριο
Τσιούφη Ευαγγελία
Στάθη Θεοφάνη
Πάντο Άγγελο
Μπακρατσά Βασίλειο
Τσέλιου Μαρία Άννα

Σας προσκαλώ σε έκτακτη συνεδρίαση (λόγω προθεσμιών)που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Μουζακίου την 21 Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Τρίτη   και ώρα 12 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
1. Χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων Κατ/τος Σέμπρου

Ο ΠρόεδροςΤΖΙΒΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ