ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                          Μουζάκι    17/10/2014
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: τα μέλη της ΕΠΖ

Τζιβέλης Απόστολος του Παναγιώτη ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τσιούμας Δημήτριος του Βασιλείου
Τσιούφη Ευαγγελία του Βασιλείου
Στάθης Θεοφάνης του Δημοσθένη
Πάντος Άγγελος του Γεωργίου
Μπακρατσάς Βασίλειος του Γεωργίου
Τσέλιου Μαρία Άννα του Ερωτόκριτου

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Μουζακίου την 21 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Τρίτη   και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

1.    Χορήγηση προέγκρισης κατ/τος Χαλίλη Νικολάου
2.      Χορήγηση άδειας Μουσικών οργάνων  καταστημάτων
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΖΙΒΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ