ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Μουζάκι    28 Ιουλίου 2015
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση της Εκτελεστικής  Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου


ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσό Γεώργιο  Δήμαρχο
2.    Φροξυλιά Βάιο, Αντιδήμαρχο
3.    Κουτσουγιάννη Ιωάννη, Αντιδήμαρχο
4.    Φούντα Γεώργιο, Αντιδήμαρχο 
5.    Τζιβέλη Απόστολο, Αντιδήμαρχο

Σας προσκαλώ σε έκτακτη συνεδρίαση (λόγω προθεσμιών κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος και προγραμματισμένης συνεδρίασης ΔΣ) που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 28 Ιουλίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Περί κατάρτισης σχεδίου επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Μουζακίου  2014-2019


Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Κωτσός