ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                      Μουζάκι    13 Φεβρουαρίου 2015
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση της Εκτελεστικής  Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου


ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσό Γεώργιο  Δήμαρχο
2.    Φροξυλιά Βάιο, Αντιδήμαρχο
3.    Κουτσουγιάννη Ιωάννη, Αντιδήμαρχο
4.    Φούντα Γεώργιο, Αντιδήμαρχο 
5.    Τζιβέλη Απόστολο, Αντιδήμαρχο

Σας προσκαλώ σε έκτακτη συνεδρίαση (λόγω προθεσμιών και προγραμματισμένης συνεδρίασης ΔΣ) που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 13 Φεβρουαρίου 2015ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Περί κατάρτισης σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου 2014-2019


Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Κωτσός