ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Μουζάκι    24 Σεπτεμβρίου 2014
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση της Εκτελεστικής  Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου


ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσό Γεώργιο  Δήμαρχο
2.    Φροξυλιά Βάιο, Αντιδήμαρχο
3.    Τζιβέλη Απόστολο, Αντιδήμαρχο
4.    Φούντα Γεώργιο, Αντιδήμαρχο 
5.    Κουτσουγιάννη Ιωάννη, Αντιδήμαρχο

Σας προσκαλώ σε έκτακτη συνεδρίαση (λόγω συνεδρίασης του ΔΣ) που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την (24η) Σεπτεμβρίου  2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:45 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής για τον Κανονισμό Διαβούλευσης


Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Κωτσός