ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Μουζάκι    29 Αυγούστου  2014
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση της Εκτελεστικής  Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου


ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσό Γεώργιο  Δήμαρχο
2.    Φροξυλιά Βάιο, Αντιδήμαρχο
3.    Πολυμερόπουλο Ευθύμιο, Αντιδήμαρχο
4.    Φούντα Γεώργιο, Αντιδήμαρχο 
5.    Μπαλατσό Αθανάσιο, Αντιδήμαρχο

Σας προσκαλώ σε έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την (29η) Αυγούστου  2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:45 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στην ΟΕ για το σχέδιο του Προϋπολογισμού και Δήμου Μουζακίου Οικονομικού έτους 2015

Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Κωτσός