ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Μουζάκι    20 Ιουλίου 2014
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση της Εκτελεστικής  Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου


ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσό Γεώργιο  Δήμαρχο
2.    Φροξυλιά Βάιο, Αντιδήμαρχο
3.    Πολυμερόπουλο Ευθύμιο, Αντιδήμαρχο
4.    Μπαλατσό Αθανάσιο, Αντιδήμαρχο 
5.    Φούντα Γεώργιο, Αντιδήμαρχο

Σας προσκαλώ σε έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 20 Ιουλίου 2014 ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

•    Περί κατάρτισης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.

Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Κωτσός