ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Μουζάκι    16 Οκτωβρίου 2013
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση της Εκτελεστικής  Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου


ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσό Γεώργιο  Δήμαρχο
2.    Καλλιώρα Θωμά, Αντιδήμαρχο
3.    Κουτσουγιάννη Ιωάννη, Αντιδήμαρχο
4.    Πολυμερόπουλο Ευθύμιο, Αντιδήμαρχο 
5.    Τσιούμα Δημήτριο, Αντιδήμαρχο

Σας προσκαλώ σε έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 16 Οκτωβρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

1.    Περί κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014
2.    Τροποποίηση ΟΕΥ του Δήμου


Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Κωτσός