ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μουζακίου σε συνεργασία με το ΙΝ.Ε. (Ινστιτούτο Εργασίας) Γ.Σ.Ε.Ε. ολοκλήρωσε την Πέμπτη 21/3/2019 το τρίτο ομαδικό εργαστήριο πληροφόρησης και συμβουλευτικής  με ομάδες εργαζομένων του Δήμου Μουζακίου από το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας, και ανέργων, με σκοπό την ανάπτυξη επαγγελματικού σχεδιασμού και επαναπροσδιορισμού.Οι άξονες που συζητήθηκαν είναι:

1.      Διαμορφώνοντας ένα πλάνο αναζήτησης εργασίας

2.      Διαχείριση εργασιακού άγχους

3.      Τεχνικές πλοήγησης στην αγορά εργασίας: Βιογραφικό Σημείωμα

Ευχαριστούμε πολύ τον Δήμο Μουζακίου για τη στήριξή του σ’ αυτή τη δράση του Κέντρου Κοινότητας Μουζακίου και ιδιαίτερα τους κ. Παναγόπουλο Γ. Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης - . και  τον κ. Πάντο Α.  Αντιδήμαρχο Καθαριότητας οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη συγκεκριμένη ομάδα εργαζομένων.

Όλα τα σεμινάρια είναι δωρεάν για τους πολίτες. Απώτερος στόχος είναι η ατομική και κοινωνική υποστήριξη και ενδυνάμωση για την επαγγελματική ανάπτυξη, τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές, την προετοιμασία για την {επαν}ένταξη στην αγορά εργασίας.

Ενδεικτικοί τίτλοι εργαστηρίων:

1.Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψη επαγγελματικής απόφασης

2.Διαχείριση συγκρούσεων στο χώρο εργασίας

3.Νέες τεχνολογίες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά την αναζήτηση εργασίας

4.Ανάπτυξη δεξιοτήτων Συναισθηματικής Νοημοσύνης

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο Κέντρο Κοινότητας Μουζακίου Ιθώμης 1- κτήριο Μαθητικής Εστίας και στο τηλ. 24450 42091