Άνοιξε ο δρόμος για τη σύσταση του Τ.Ο.Ε.Β. Αγναντερού


•    Ομόφωνη η γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου εγγειοβελτιωτικών έργων

Με ομόφωνη γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου εγγειοβελτιωτικών έργων ανοίγει πλέον ο δρόμος για τη σύσταση του Τ.Ο.Ε.Β. Αγναντερού, που ήταν ένα αίτημα όλων των αγροτών της Τοπικής Κοινότητας του Δήμου Μουζακίου.
Με το υπ’ αριθμόν 3/1/8-11-2012 έγγραφό του το Περιφερειακό Συμβούλιο Εγγειοβελτιωτικών Έργων Θεσσαλίας κάνει γνωστό ότι γνωμοδότησε:
«Ομόφωνα υπέρ της σύστασης Τ.Ο.Ε.Β. Αγναντερού του Δήμου Μουζακίου. Ο Οργανισμός θα είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και η σχέση του θα διέπεται από τη Νομοθεσία περί Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων του Ν. 3881/1958 και τα συναφή προς αυτόν Β.Δ. καθώς και των συναφών Νόμων και Υπουργικών Αποφάσεων…»
Η απόφαση αυτή ήρθε να επικυρώσει μία μεγάλη προσπάθεια που ξεκίνησε εδώ και πολύ καιρό ο Δήμος Μουζακίου να απεγκλωβίσει τις Τοπικές Κοινότητες από τον Τ.Ο.Ε.Β. Σελλάνων καθώς τα παράπονα των αγροτών για ανεπαρκή κάλυψη ήταν τεράστια.
Έτσι υπήρξε ενυπόγραφο αίτημα των ιδιοκτητών (αγροτών) του Αγναντερού για την ίδρυση Τ.Ο.Ε.Β. στο χωριό οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό πάνω του 60% των ιδιοκτησιών το οποίο και προωθήθηκε αρμοδίως και πλέον ήρθε η συγκεκριμένη γνωμοδότηση που δίνει το πράσινο φως για τη σύσταση του Τ.Ο.Ε.Β. στο Αγναντερό.
Παρόμοιες ενέργειες έχουν γίνει και από τη Μαγούλα, το Ριζοβούνι και την Κρανιά και είναι πλέον θέμα ημερών η ίδρυση Τ.Ο.Ε.Β. και σ’ αυτές τις Τοπικές Κοινότητες.
«Νοιώθουμε μεγάλη ικανοποίηση που η προσπάθεια που ξεκινήσαμε εδώ και πολύ καιρό έχει αίσιο τέλος και πλέον οι αγρότες μας στο Αγναντερό, στην Κρανιά, στη Μαγούλα και στο Ριζοβούνι θα έχουν την αυτοδιαχείριση των δικών τους Τ.Ο.Ε.Β. Σ’ αυτή την προσπάθεια είχαμε αρωγούς τον Περιφερειάρχη κ. Αγοραστό, τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Τσιάκο και τον υπέυθυνο της Π.Ε. κ. Σακελαρίου και χάρις στην αμέριστη βοήθειά τους το όλο εγχείρημα στέφθηκε με επιτυχία. Παράλληλα θα ήταν παράλειψη αν δεν ανέφερα και την προσήλωση στο όλο θέμα και την άριστη προετοιμασία  των π. Αντιδημάρχων κ. Τσιρογιάννη και Τζιβέλη του προϊσταμένου του γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Λιάπα, του προέδρου της τοπικής κοινότητας Αγναντερού κ. Τσαφίτσα και του συνόλου των αγροτών του χωριού που συνέβαλαν καθοριστικά ώστε να συσταθεί ο Τ.Ο.Ε.Β. » δήλωσε εμφανώς ικανοποιημένος ο Δήμαρχος κ. Κωτσός