Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου η μελέτη για την οδό προς Κάστρο Φαναρίου

•    Το έργο έχει προϋπολογισμό 290.000 ΕΥΡΩ και θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου ενέκρινε τη μελέτη του έργου «Κατασκευή οδού προς Κάστρο Φαναρίου» προϋπολογισμού 290.000 ΕΥΡΩ  το οποίο και θα χρηματοδοτηθεί από την πρόσκληση 16 της ΕΕΤΑΑ (ΕΣΠΑ)
Η συγκεκριμένη μελέτη προβλέπει να γίνουν εργασίες ασφαλτόστρωσης πάνω στην υπάρχουσα τσιμεντόστρωση, κατασκευή νεροπαγίδων στις διασταυρώσεις και τους παράπλευρους δρόμους για τον έλεγχο της απορροής των υδάτων, κατασκευή λίθινων τοιχίων αντιστήριξης-στηθαίων ανάντη και κατάντη του δρόμου, όπως επίσης και τσιμεντοστρώσεις τμήματος του δρόμου με σκυρόδεμα και έγχρωμα σκύρα και υδροβολημένη επιφάνεια. Εδώ να σημειωθεί πως η επιφάνεια της τσιμεντόστρωσης θα διακόπτεται από φιλέτα λιθοδομής από λαξευτούς λίθους τοπικής προέλευσης.
«Πρόκειται για μία πολύ σημαντική μελέτη, που αφορά το δρόμο που οδηγεί στο Κάστρο του Φαναρίου και θα διευκολύνει τα μέγιστα την επισκεψιμότητά του. Το έργο προορίζεται να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα από την πρόσκληση 16 της Ελληνικής Εταιρείας, Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης (ΕΕΤΑΑ)» δήλωσε ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός