Επιστολή του Δημάρχου Μουζακίου κ. Κωτσού στην κ. Γερακούδη για την αδειοδότηση των ημιαρτεσιανών και των γεωτρήσεων


Ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Γεώργιος Κωτσός απέστειλε επιστολή στη Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας κ. Γερακούδη, προκειμένου να ζητήσει την παρέμβασή της, έτσι ώστε να δοθεί λύση στην αδειοδότηση των γεωτρήσεων των παραγωγών (ημιαρτεσιανά) καθώς έχει προκύψει ζήτημα για τις μεταξύ τους αποστάσεις.   

«Με βάση το υπ’ αριθμό 1653/167091/28-8-2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος Γενική Δ/νση Χωροταξικής & περιβαλλοντικής πολιτικής Δ/νση Υδάτων     Θεσσαλίας μας κοινοποιείται για ενημέρωση μας το υπ’ αριθμ. 110733/10-8-2012 έγγραφο της Δ/νσης Υποστήριξης κ Ανάπτυξης της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ.
Με βάση τις διευκρινίσεις σχετικά με την διαδικασία, χορήγησης αδειών, για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης Νερού πουθενά δεν γίνεται μνεία για ελάχιστες αποστάσεις γεωτρήσεων.
H ΚΥΑ 150559/2011 επίσης και η τροποποίηση της ΚΥΑ 150559/10-6-2011 με βάση την υπ’ αριθ. οικ. 110424/11-4-2012 που αδειοδοτεί όλες τις γεώτρησεις που προΰπαρχαν 16-6-2011 χωρίς να διαθέτουν την προβλεπόμενη από την ΚΥΑ 43504/2005 (ΦΕΚ Β 1784) σχετική άδεια χρήση νερού δεν αναφέρει αποστάσεις. Φυσικά αν ήταν νόμιμες οι γεωτρήσεις για να εκδοθεί άδεια θα έπρεπε να τηρούνται οι αποστάσεις. Σήμερα όμως που αδειοδοντούνται όλες οι μη έχουσες άδεια χρήσης νερού είναι λογικό να μην μπαίνει θέμα απόστασης 200 μ. από την πλησιέστερη γεώτρηση, αφού όλες οι παραπάνω διατάξεις νομιμοποίησης δεν το απαιτούνε.
Να γίνει σύμπτυξη γεωτρήσεων σε μια είναι πολύ δύσκολο έως και αδύνατον, γεγονός που και οι διευκρινιστική 1653/167091/28-8-2012 παράγραφος 3 το δέχεται και συγκεκριμένα αναφέρει «με την συναίνεση τον ενδιαφερομένων».
Θα παρακαλούσαμε, να επέμβετε στην Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την διευθέτηση των παραπάνω αδειοδοτήσεων γιατί με την χρήση των αποστάσεων, αλλά και τη σύμπτυξη, των γεωτρήσεων σε μία, οι αντιδράσεις των παραγωγών θα είναι μεγάλες και παράλληλα θα δημιουργηθούν πλείστα όσα προβλήματα άνευ λόγου.
Εδώ να επισημάνουμε ότι δημιουργείται και ηθικό ζήτημα, καθώς οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί υπέβαλαν φακέλους έκαναν έξοδα υποβολής και των εκ υστέρων τίθεται ζήτημα αποστάσεων μεταξύ των γεωτρήσεων.  
Είμαι βέβαιος κυρία Γενικέ ότι θα καταβάλετε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επιλυθεί αυτό το ζήτημα που δημιουργεί πρόβλημα σε πάρα πολλούς παραγωγούς.

Ο Δήμαρχος
Κωτσός Γεώργιος