ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ: ΤΕΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/2022 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Α/Α              Α.Μ.               ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ         ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ                        

1.       6756/12-8-2022     ΧΥΤΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ                   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

2.       6803/16-8-2022     ΓΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ                  ΘΩΜΑΣ

3.       6767/12-8-2022     ΚΑΨΑΛΗ ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ         ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Για περισσότερες πληροφορίες, κάθε ενδιαφερόμενη/ος μπορεί να απευθύνεται, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Μουζακίου.