ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, ΣΤO ΠΛΑΙΣΙO ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΒΑΔΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΑ ΑΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ 1821»

Η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» σχεδιάζει για το έτος 2021 τη δράση «Βαδίζοντας στα Αχνάρια του 1821». 200 νέες και νέοι, χωρισμένοι σε 5 ομάδες, θα περιηγηθούν κατά τη διάρκεια του 2021 σε πέντε διαφορετικές διαδρομές στην Ευρώπη, που είναι ταυτισμένες με την Επανάσταση. Κάθε μία από τις 5 ομάδες, ακολουθεί, επί 15 ημέρες, μια διαδρομή και επισκέπτεται πόλεις με μεγάλη σημασία για την Επανάσταση του 1821 και τις μετέπειτα εξελίξεις με βάση ένα πρόγραμμα επισκέψεων που έχει διαμορφωθεί από την Επιτροπή και με την υποστήριξη των κατά τόπους Ελληνικών Διπλωματικών Αρχών.
Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, οι νέοι και νέες, λειτουργώντας ως «πρεσβευτές» της σημερινής Ελλάδας, θα επισκεφθούν ιστορικής σημασίας τόπους (όπου έζησαν κι έδρασαν σπουδαίες προσωπικότητες, όπως οι Ι. Καποδίστριας, Α. Κοραής, Ρ. Φεραίος, Α. και Δ. Υψηλάντης, Λόρδος Βύρωνας, Μ. Κάλλας, Ν. Καζαντζάκης, Δ. Μητρόπουλος κλπ.) και τοπόσημα, σύγχρονα μνημεία, πανεπιστήμια, σχολεία, μουσεία, πινακοθήκες. Θα γίνουν δεκτοί από τις κατά τόπους επίσημες Ελληνικές Αρχές, θα συναντήσουν τοπικούς φορείς, θα πάρουν μέρος σε τοπικές εκδηλώσεις, θα γνωρίσουν καλές πρακτικές οικολογίας, διαχείρισης νέων μορφών ενέργειας, διαχείρισης απορριμμάτων κλπ.
Μετά την ολοκλήρωση των ταξιδιών θα παραχθεί ένα ντοκιμαντέρ-οδοιπορικό, στο οποίο θα αποτυπώνονται οι εμπειρίες και οι εντυπώσεις των 200 νέων.
Όλες οι διαδρομές ξεκινούν από την Αθήνα. Κάθε ομάδα συνοδεύεται από ικανό αριθμό συνοδών, ενώ όλα τα έξοδα μετακίνησης, φιλοξενίας, εισόδου σε μουσεία κλπ. καλύπτονται από την Επιτροπή «ΕΛΛΑΔΑ 2021».
1η Διαδρομή «Στα Βήματα Πρωτεργατών του Νεοελληνικού Κράτους» (Απρίλιος 2021).
2η Διαδρομή «Ο Χάρτης του Φιλελληνισμού» (Μάιος 2021).
3η Διαδρομή «Η Ελληνική Διασπορά στην Ευρώπη (πριν και μετά το 1821)» (Ιούλιος 2021).
4η Διαδρομή «Ευρωπαϊκός Πολιτισμός και Ελληνική Επανάσταση» (Σεπτέμβριος 2021).
5η Διαδρομή «Η Ελληνική Επανάσταση και οι Επαναστάσεις των Αρχών του 19ου αιώνα» (Οκτώβριος 2021).
Σε συνέχεια της συνεργασίας του Δήμου Μουζακίου με την Επιτροπή «Ελλάδα 2021» στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την Επανάσταση (1821-2021), που επισφραγίστηκε με την υποβολή προτάσεων εκ μέρους του Δήμου, καλούνται νέοι ηλικίας 18-21χρόνων, που επιθυμούν να συμμετέχουν στη δράση να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία θα επισυνάπτεται σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Να είναι 18-21 ετών: την 1/1/2021 να έχουν κλείσει τα 18 (γεννημένοι πριν τις 31/12/2002) και στις 31/12/2021 να μην έχουν κλείσει τα 21 (γεννημένοι μετά την 31/12/2000)
• Να έχουν απολυτήριο λυκείου
• Να διαθέτουν πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο Γ1/C1. Πιστοποιημένη γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας εκτιμάται ως προσόν.
Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dimos@mouzaki.gr για το χρονικό διάστημα από Πέμπτη 12-11-2020 έως Πέμπτη 19-11-2020. Το ηλεκτρονικό μήνυμα πρέπει να περιλαμβάνει την αίτηση συμμετοχής που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο https://www.mouzaki.gr/images/news2020/ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 2021.docx καθώς και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά όπως αυτά προσδιορίζονται στην αίτηση.