Δ.Ε.Υ.Α. Μουζακίου

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μουζακίου

 

Καραϊσκάκη 1

43063 Μουζάκι

Τηλ. 2445042063

email: deyamouzakiou @ mouzaki.gr