Προσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής ΠΕ στις 10 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
Μουζάκι 7-11-2016
Σχολική Επιτροπή    
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Μουζακίου                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση της Σχολικής  Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μουζακίου 


ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
Πάτα Δημήτριο
Τζιβέλη Απόστολο
Φασιανού Παρασκευή
Γκαγκά Αριστείδη
Θεοδοσίου- Παπαποστόλου Βασιλική
Γκαραβέλα Δημήτριο
Φροξυλιά Βάιο
Γκινή Επαμεινώνδα
Κυρίτση Γεώργιο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 10 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Δ.Κ.Κ. (ν. 3463/2006):

•    Επιτροπή διαγραφής υλικού σχολείων.
•    Επιτροπή Ελέγχου Κυλικείων.
•    Προτάσεις για την αναβάθμιση Υποδομών σχολικών μονάδων.
•    Καθαρισμός Δ/Σ & Ν/Γ Βατσουνιάς.
•    Αποδοχή παραίτησης Κ. Κουπριτζιώτη από κυλικείο Μαγούλας.
•    Εξουσιοδότηση της ΔΗΚΕΜ για μοίρασμα φρούτων στα σχολεία.
•    Αποδοχή δωρεάς Ιδρύματος Μποδοσάκη στο Ν/Γ Μαυρομματίου.Ο ΠρόεδροςΠάτας Δημήτριος