ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Μουζάκι 14/12/2013

Σχολική Επιτροπή

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δήμου Μουζακίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.

Καλλιώρας Θωμάς

Παναγόπουλος Γεώργιος

Τσιρογιάννη Φανή

Τσιούφη Ευαγγελή

Φιλίππου Γεώργιος

Μόρφος Χρήστος

Λαζαρίνα Μαρία

Σδρόλιας Απόστολος

Εκπρόσωπος μαθητών

Καρκανιά Ανδρομάχη

Βράτζα Παναγιώτα

Σας προσκαλώ σε έκτακτη συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 14η Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:40 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Δ.Κ.Κ. (ν. 3463/2006):

- Εξέταση αιτήσεων σχολικών μονάδων

- Παραχώρηση αιθουσας

- Διανομή ακτινιδίων

- Εξεταση υποθεσεων ΙΚΑ

- Μείωση μισθωμάτων κυλικείων

Ο Πρόεδρος

Καλλιώρας Θωμάς

Κοινοποίηση:
1. κ. Δήμαρχο
2. κ. Αντιδήμαρχο