ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
Μουζάκι 29/9/ 2014
Σχολική Επιτροπή    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
Μουζάκι 29/9/ 2014
Σχολική Επιτροπή    
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Μουζακίου                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση της Σχολικής  Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μουζακίου 


ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
ΦΡΟΞΥΛΙΑ ΒΑΪΟ
ΤΖΙΒΕΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟ
ΦΑΣΙΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΚΑΓΚΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ- ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΑΝΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
ΠΑΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
ΓΚΙΝΗ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ
ΚΥΡΙΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟ
Σας προσκαλώ σε έκτακτη συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 1η Οκτωβρίου  2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Δ.Κ.Κ. (ν. 3463/2006):

•    Συγκρότηση σε σώμα
•    Εξουσιοδότηση Προέδρου
•    Περί προμηθειών καυσίμων , ειδών καθαριότητας κλπ

Ο Πρόεδρος

Βάιος Φροξυλιάς