ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Μουζακίου                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση της Σχολικής  Επιτροπής  Δευτροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μουζακίου 


ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
Καλλιώρας Θωμάς
Παναγόπουλος Γεώργιος
Τσιρογιάννη Φανή
Τσιούφη Ευαγγελή
Φιλίππου Γεώργιος
Μόρφος Χρήστος
Λαζαρίνα Μαρία
Σδρόλιας Απόστολος
Εκπρόσωπος μαθητών
Καρκανιά Ανδρομάχη
Βράτζα Παναγιώτα
Σας προσκαλώ σε έκτακτη συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 1η Οκτωβρίου  2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Δ.Κ.Κ. (ν. 3463/2006):

•    Συγκρότηση σε σώμα
•    Εξουσιοδότηση Προέδρου
•    Περί προμηθειών καυσίμων , ειδών καθαριότητας κλπ
•    Περί πρόσληψης καθαριστριών

Ο Πρόεδρος

ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΘΩΜΑΣ