Πρόσληψη Καθηγητών στο ΚΔΑΠ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.)                    Μουζάκι 6/09/2011

ANAΚΟΙΝΩΣΗ
Στα πλαίσια της λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)  η ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. πρόκειται να προσλάβει  τρείς (3)  Γυμναστές  για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών ήτοι από 1-9-2011 έως 30-6-2012 με σύμβαση ορισμένου χρόνου βάσει της αριθμ.14839)88970)22-8-2011 απόφασης της Γ.Γ.Α. Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, με τα απαιτούμενα δικ/κά στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.(στο ΚΕΠ Μουζακίου υπεύθυνος  κ.Σοφογιάννης τηλ 2445350212.)  από 7-9-2011 έως  και 16-9-2011  και ώρα από 8 π.μ. έως 2 μ.μ.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1)Αίτηση (διατίθεται από την υπηρεσία)
2)Τίτλος σπουδών
3)Ανεργία
4)Αποδεικτικά προϋπηρεσίας(θα προτιμηθεί προϋπηρεσία στο Φορέα (ΔΗ.ΚΕ.ΔΗ.Μ.)
5)Εντοπιότητα     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΡΝΑΚΟΥΠΗΣ


ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.