Αποτελέσματα Σ.Ο.Χ. 1/2017 - ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

 

 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ   ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ     Ανακοίνωση :        
  Υπηρεσία :         Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                           ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ. : 1/2017        
  Έδρα Υπηρεσίας : ΜΟΥΖΑΚΙ   ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ …ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ                
  ΤΡΙΕΤΗΣ   ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 102                
          Ειδικότητα :  ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ                
Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘΜ.
 ΤΑΥΤΟΤ.
 ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ sort  ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ Σειρά Κατάταξης
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε μήνες)
ΑΝΗΛΙΚΑ ή ΕΝΗΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ (αριθμ. τέκνων)  ΑΓΑΜΟΣ, ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ
 ¨η ΕΝ ΧΗΡΕΙΑ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε μήνες) ΜΟΝΑΔΕΣ
(1)
ΜΟΝΑΔΕΣ
 (2)
ΜΟΝΑΔΕΣ
 (3)
ΜΟΝΑΔΕΣ
 (4)
ΜΟΝΑΔΕΣ
 (5)
(1) (2) (3) (4) (5)
4 ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ ΑΖ287721 Οχι 1   1     45 0 20 0 0 600 1 Οχι 620,00 1
5 ΚΟΥΒΑΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΟ ΑΒ103188 Οχι 1         40 0 0 0 0 600 1 Οχι 600,00 2
13 ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜ ΑΜ672579 Οχι 1 6       28 150 0 0 0 420 1 Οχι 570,00 3
3 ΓΚΑΡΑΒΕΛΑ ΑΡΕΤΗ ΒΑΣ Χ875255 Οχι 1 2       37 0 0 0 0 555 1 Οχι 555,00 4
6 ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΓΟΡΗ ΚΩΝ ΑΖ785940 Οχι 1         35 0 0 0 0 525 1 Οχι 525,00 5
8 ΒΑΡΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩ Χ875988 Οχι 1 6       16 150 0 0 0 240 1 Οχι 390,00 6
1 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝ Χ182777 Οχι 1 6       15 150 0 0 0 225 1 Οχι 375,00 7
9 ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΑΝΝΑ ΣΤΥ Τ228452 Οχι 1 6       13 150 0 0 0 195 1 Οχι 345,00 8
10 ΜΠΑΜΠΛΕΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΗΜ ΑΝ420769 Οχι 1 28         300 0 0 0 0 1 Οχι 300,00 9
2 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΗΛ ΑΕ810947 Οχι 1           0 0 0 0 0 1 Οχι 0,00 10
7 ΚΑΛΛΙΩΡΑ ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΝ ΑΝ029789 Οχι 1 2         0 0 0 0 0 1 Οχι 0,00 11