ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΧ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μουζάκι 31-5-2017

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ 6433

ΤΗΛ:2445350114 ΦΑΧ:2445350110

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ανάθεση υπηρεσίας Επισκευής ξύλινων υποδομών κ.χ Δήμου Μουζακίου

Ο Δήμος Μουζακίου ενδιαφέρεται για την υπηρεσία Επισκευής ξύλινων υποδομών κ.χ Δήμου Μουζακίου, όπως παγκάκια, πέργκολες, κιόσκια, όργανα παιδικών χαρών κ.α με αντικατάσταση της ξυλείας και όλων των απαραίτητων εξαρτημάτων.

Η δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 3.500,00 € συμπ/νου ΦΠΑ .

Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 Ν. 4412/16.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών έως και την Τρίτη 06-06-2017

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ 2445350114-111-116 .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α

Ο Αντιδήμαρχος

 

 

ΘΩΜΑΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ