Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΓια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου την 20/9/2011

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                

 ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                           Μουζάκι 16/09/ 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Για Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

 

 

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.

  1. Κωτσό Γεώργιο  Πρόεδρο Ο.Ε. 
  2. Ζαρνακούπη Νικόλαο Δημοτικό Σύμβουλο
  3. Καρανίσα Αντώνιο Δημοτικό Σύμβουλο
  4. Κουτσογιάννη Ιωάννη Δημοτικό Σύμβουλο 
  5. Τσιούμα Δημήτριο Δημοτικό Σύμβουλο 
  6. Ντόντο Χρήστο  Δημοτικό Σύμβουλο
  7. Βλάχο Δημήτριο Δημοτικό Σύμβουλο

 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 20η Σεπτεμβρίου  2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

 

·        Ψήφιση πιστώσεων

·        Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών

·        Ανάθεση σύνταξης μελέτης Υφισταμένων γεωτρήσεων δήμου Μουζακίου για την έκδοση άδειας χρήσης νερού

·        Ανάθεση σύνταξης μελέτης για την αμμοληψία του ποταμού Παμίσου

·        Ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Οδοποιία Πορτής»

·        Ανάθεση εκτέλεσης του έργου κατασκευή τεχνικού ομβρίων ΤΚ Κρυοπηγής

·        Καθορισμός όρων διακήρυξης: Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων

·        Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εμποροπανήγυρης Μουζακίου

·        Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Μαυρομματίου

·        Ορισμός δικηγόρου

·        Ορισμός δικηγόρου

 

 

Ο Δήμαρχος

 

 

 

Γεώργιος Κωτσός