Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΓια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου την 30/8/2011


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                          Μουζάκι 26/08/ 2011
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου


ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1. Κωτσό Γεώργιο  Πρόεδρο Ο.Ε. 
2. Ζαρνακούπη Νικόλαο Δημοτικό Σύμβουλο
3. Καρανίσα Αντώνιο Δημοτικό Σύμβουλο
4. Κουτσογιάννη Ιωάννη Δημοτικό Σύμβουλο 
5. Τσιούμα Δημήτριο Δημοτικό Σύμβουλο 
6. Ντόντο Χρήστο  Δημοτικό Σύμβουλο
7. Βλάχο Δημήτριο Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 30η Αυγούστου  2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

• Περί καθορισμού όρων διακήρυξης για την «Μεταφορά Μαθητών»
• Ψήφιση πιστώσεων
• Συγκρότηση επιτροπών για το έργο ανάπτυξης εφαρμογής Τηλε-ιατρικής με χρήση αυτόνομου σταθμού Ιατρικών μετρήσεων (Health kiosk)
• Ανάθεση εκτέλεσης του έργου: Διαμόρφωση Κ.Χ. Δρακότρυπας
• Ανάθεση εκτέλεσης του έργου: Διαμόρφωση Κ.Χ. Γελάνθης
• Ανάθεση εκτέλεσης του έργου: Διαμόρφωση Κ.Χ. Αμυγδαλής
• Ανάθεση εκτέλεσης του έργου: Διαμόρφωση Κ.Χ. Οξυάς
• Ανάθεση εκτέλεσης του έργου: Διαμόρφωση Κ.Χ. Πορτής
• Ανάθεση εκτέλεσης του έργου: Διαμόρφωση Κ.Χ. Κρυοπηγής
• Ανάθεση εκτέλεσης του έργου: Διαμόρφωση Κ.Χ. Λαζαρίνας
• Ανάθεση εκτέλεσης του έργου: Διαμόρφωση Κ.Χ. Καππά
• Ανάθεση εκτέλεσης του έργου: Τοιχίο Αντιστήριξης στο ΤΔ Αμυγδαλής
• Ανάθεση εκτέλεσης του έργου: Κατασκευή πέτρινου τοιχίου αντιστήριξης Ελληνοπύργου

 

Ο Δήμαρχος


Γεώργιος Κωτσός