Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΓια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου την 28η Ιουλίου 2011


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                             Μουζάκι 27/07/ 2011
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου


ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1. Κωτσό Γεώργιο  Πρόεδρο Ο.Ε. 
2. Ζαρνακούπη Νικόλαο Δημοτικό Σύμβουλο
3. Καρανίσα Αντώνιο Δημοτικό Σύμβουλο
4. Κουτσογιάννη Ιωάννη Δημοτικό Σύμβουλο 
5. Τσιούμα Δημήτριο Δημοτικό Σύμβουλο 
6. Ντόντο Χρήστο  Δημοτικό Σύμβουλο
7. Βλάχο Δημήτριο Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε έκτακτη συνεδρίαση λόγω προθεσμιών, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 28η Ιουλίου  2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

• Περί κατάρτισης όρων διακήρυξης διενέργειας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας των χώρων της Δημοτικής Αγοράς κατά την διάρκεια της εμποροπανήγυρης
• Περί κατάρτισης όρων διακήρυξης για την Ανάπτυξη εφαρμογής τηλεϊατρικής με χρήση αυτόνομου σταθμού Ιατρικών μετρήσεων

 

Ο Δήμαρχος


Γεώργιος Κωτσός