Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Για Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου την 18η Ιουλίου 2011


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                          Μουζάκι 14/07/ 2011
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου


ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1. Κωτσό Γεώργιο  Πρόεδρο Ο.Ε. 
2. Ζαρνακούπη Νικόλαο Δημοτικό Σύμβουλο
3. Καρανίσα Αντώνιο Δημοτικό Σύμβουλο
4. Κουτσογιάννη Ιωάννη Δημοτικό Σύμβουλο 
5. Τσιούμα Δημήτριο Δημοτικό Σύμβουλο 
6. Ντόντο Χρήστο  Δημοτικό Σύμβουλο
7. Βλάχο Δημήτριο Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 18η Ιουλίου  2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

• Έκθεση εσόδων και εξόδων B΄ τριμήνου 2011 του δήμου Μουζακίου
• Ψήφιση πιστώσεων
• Ανάθεση Υδραυλικής μελέτης του έργου «Οριοθέτηση και διευθέτηση τμήματος ρέματος Οξυωτή από γέφυρα Βαγένια έως Νησιά Πευκοφύτου»
• Ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Βελτιώσεις δρόμων Μουζακίου (έδρα)»
• Ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή φράγματος για τις ανάγκες στην άρδευση Κρανιάς»
• Ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Επέκταση δικτύου ύδρευσης Αγναντερού»
•  Έγκριση πρακτικών Δημοπρασίας καταστημάτων

Ο Δήμαρχος


Γεώργιος Κωτσός