Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΓια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου 27η Ιουλίου 2011

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                

 ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                            Mουζάκι 26/07/2011                                        

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Για Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

 

 

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.

  1. Κωτσό Γεώργιο  Πρόεδρο Ο.Ε. 
  2. Ζαρνακούπη Νικόλαο Δημοτικό Σύμβουλο
  3. Καρανίσα Αντώνιο Δημοτικό Σύμβουλο
  4. Κουτσογιάννη Ιωάννη Δημοτικό Σύμβουλο 
  5. Τσιούμα Δημήτριο Δημοτικό Σύμβουλο 
  6. Ντόντο Χρήστο  Δημοτικό Σύμβουλο
  7. Βλάχο Δημήτριο Δημοτικό Σύμβουλο

 

Σας προσκαλώ σε έκτακτη συνεδρίαση λόγω προθεσμιών, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 27η Ιουλίου  2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

 

  • Έγκριση πρακτικών Δημοπρασίας «Διάνοιξη υδρευτικής γεώτρησης Μαγουλίτσας»
  • Ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση εισόδου Μαυρομματίου από Αγ. Νικόλαο»