ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 15/11/2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσό Γεώργιο Πρόεδρο Ο.Ε. 
2.    Τσιούφη Ευαγγελή Δημοτικό Σύμβουλο
3.    Φούντα Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο
4.    Στάθη Θεοφάνη  Δημοτικό Σύμβουλο 
5.    Τσιρογιάννη Φανή Δημοτικό Σύμβουλο 
6.    Ντούρβα Παρασκευή  Δημοτική Σύμβουλο
7.    Γκινή Ιωάννη  Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 23η Νοεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου (υπόθεση Ευάγγελου Μασούρα και Μαγδαληνή Αγγελούση κάτοικοι Αγναντερού).
2.    Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπεράσπιση συμφερόντων του Δήμου (υπόθεση Παύλου Θεοχάρη κάτοικου Ριζοβουνίου).
3.    Περί σύνταξης του απολογισμού-ισολογισμού οικ. έτους 2017 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «Κληροδότημα Αθ. Ανδρέου» υπέρ Δήμου Μουζακίου.
4.    Περί σύνταξης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «Κληροδότημα Αθ. Ανδρέου» υπέρ Δήμου Μουζακίου.
5.    Περί σύνταξης του απολογισμού-ισολογισμού οικ. έτους 2017 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «Νεοπτόλεμος Δήμου» υπέρ Τ.Κ. Καναλίων.
6.    Περί σύνταξης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «Νεοπτόλεμος Δήμου» υπέρ Τ.Κ. Καναλίων.
7.    Περί έγκρισης έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη συμπλήρωση Φ.Ο.Π. Δήμου Μουζακίου και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου.

Ο Πρόεδρος
Κωτσός Γεώργιος