ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 12/07/2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσό Γεώργιο Πρόεδρο Ο.Ε. 
2.    Τσιούφη Ευαγγελή Δημοτικό Σύμβουλο
3.    Φούντα Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο
4.    Στάθη Θεοφάνη  Δημοτικό Σύμβουλο 
5.    Τσιρογιάννη Φανή Δημοτικό Σύμβουλο 
6.    Ντούρβα Παρασκευή  Δημοτική Σύμβουλο
7.    Γκινή Ιωάννη  Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 16η Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί καθορισμού των όρων διενέργειας διαγωνισμού εκμίσθωσης χώρων για τη διενέργεια της ετήσιας εμποροπανήγυρης στη Τ.Κ. Μουζακίου.
2.    Περί καθορισμού των όρων διενέργειας διαγωνισμού για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Λαζαρίνας.
3.    Περί καθορισμού των όρων διενέργειας διαγωνισμού για την εκποίηση ξυλείας από τη συστάδα 9γ του διακατεχόμενου δάσους της Τ.Κ. Οξυάς.
4.    Περί καθορισμού των όρων διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με σκοπό την προμήθεια τροφίμων κατά το έτος 2018.
5.    Περί έγκρισης απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπόλογου για τη συμπλήρωση ΦΟΠ στη Τ.Κ. Παλαιοχωρίου.
6.    Περί ορισμού δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης (υπόθεση διαταγής πληρωμής του Αθανάσιου Γκούρλα του Θεόκριτου).
7.    Περί αποδοχής δωρεάς από την εταιρεία ΑΗΒ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. (χρηματοδότηση μελέτης για αυτοματοποίηση της πηγής «Γκούρα» στη Τ.Κ. Βατσουνιάς).
8.    Περί έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τη χορήγηση νέας παροχής (σύνδεση με το δίκτυο του γηπέδου Τ.Κ. Μουζακίου) Δήμου Μουζακίου και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου.
9.    Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για τη διερεύνηση ιδιοκτησιών του Δήμου στη Τ.Κ. Μαυρομματίου.
10.    Περί έγκρισης έκθεσης εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου 2018.
11.    Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
12.    Περί έγκρισης πραγματοποίησης δαπανών, διάθεσης και ψήφισης πιστώσεων.

Ο Πρόεδρος

Κωτσός Γεώργιος