ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 07/06/2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσό Γεώργιο Πρόεδρο Ο.Ε. 
2.    Τσιούφη Ευαγγελή Δημοτικό Σύμβουλο
3.    Φούντα Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο
4.    Στάθη Θεοφάνη  Δημοτικό Σύμβουλο 
5.    Τσιρογιάννη Φανή Δημοτικό Σύμβουλο 
6.    Ντούρβα Παρασκευή  Δημοτική Σύμβουλο
7.    Γκινή Ιωάννη  Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 11η Ιουνίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στο εξής θέμα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί έγκρισης του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών – διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή υποδομών Δ.Ε. Μουζακίου».
2.    Περί έγκρισης του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών – διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Υποδομές Τ.Κ. Βατσουνιάς».
3.    Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου (άσκηση αγωγής για την απόδοση του αριθ. 49 αγροτεμαχίου στη Τ.Κ. Μαγουλίτσας).
4.    Περί ορισμού δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης (υπόθεση διαταγής πληρωμής Κωτσού Θωμά του Βασιλείου).
5.    Περί ορισμού δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης (υπόθεση διαταγής πληρωμής Παπαδημητρίου Ανάργυρου του Κωνσταντίνου).
6.    Περί καθορισμού των όρων διενέργειας ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης επί της κεντρικής οδού οικισμού Οξυάς (θέση Δημοτικό Σχολείο)».
7.    Περί έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωσης των καταστημάτων 6, 7 και 8 της δημοτικής αγοράς σεισμοπλήκτων του Δήμου Μουζακίου.
8.    Περί έγκρισης απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπόλογου για πληρωμή στη ΔΕΔΔΗΕ (συμπλήρωση ΦΟΠ στη Τ.Κ. Μαγουλίτσας, Τ.Κ. Οξυάς και Τ.Κ. Αγίου Ακακίου του Δήμου Μουζακίου).
9.    Περί ορισμού δικηγόρου για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου (υπόθεση οφειλών του Δήμου προς το Τ.Ο.Ε.Β. Σελλάνων).
10.    Περί ορισμού δικαστικού επιμελητή για την επίδοση αγωγής καθώς και κάθε σχετικού εγγράφου που αφορά την υπόθεση του Δήμου κατά της επιχείρησης Μπαταγιάννη.
11.    Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
12.    Περί έγκρισης πραγματοποίησης δαπανών, διάθεσης και ψήφισης πιστώσεων.

Ο Πρόεδρος
Κωτσός Γεώργιος