ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 22/02/2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσό Γεώργιο Πρόεδρο Ο.Ε. 
2.    Τσιούφη Ευαγγελή Δημοτικό Σύμβουλο
3.    Φούντα Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο
4.    Στάθη Θεοφάνη  Δημοτικό Σύμβουλο 
5.    Τσιρογιάννη Φανή Δημοτικό Σύμβουλο 
6.    Ντούρβα Παρασκευή  Δημοτική Σύμβουλο
7.    Γκινή Ιωάννη  Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 26η Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στο εξής θέμα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί ανάκλησης της αριθ. 185/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου απευθείας ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ».
2.    Περί ανάκλησης της αριθ. 186/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου απευθείας ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΜΥΓΔΑΛΗΣ».
3.    Περί ανάκλησης της αριθ. 188/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου απευθείας ανάθεση του έργου «ΕΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ».
4.    Περί έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος πληρωμής για την πληρωμή παραλλαγής δικτύου, σύνδεση ΦΟΠ, στη Τ.Κ. Μουζακίου και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου.
5.    Περί έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στη Τ.Κ. Αγναντερού.
6.    Περί έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας και 1ης επαναληπτικής για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στη Τ.Κ. Λοξάδας.
7.    Περί έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας και 1ης, 2ης επαναληπτικής για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στη Τ.Κ. Καναλίων.
8.    Περί έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στη Τ.Κ. Παλαιοχωρίου.
9.    Περί έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας και 1ης, 2ης επαναληπτικής για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στη Τ.Κ. Μαγουλίτσας.
10.    Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
11.    Περί έγκρισης πραγματοποίησης δαπανών, διάθεσης και ψήφισης πιστώσεων.


Ο Πρόεδρος
Κωτσός Γεώργιος