ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 14/12/2017
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσό Γεώργιο Πρόεδρο Ο.Ε. 
2.    Τσιούφη Ευαγγελή Δημοτικό Σύμβουλο
3.    Φούντα Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο
4.    Στάθη Θεοφάνη  Δημοτικό Σύμβουλο 
5.    Τσιρογιάννη Φανή Δημοτικό Σύμβουλο 
6.    Ντούρβα Παρασκευή  Δημοτική Σύμβουλο
7.    Γκινή Ιωάννη  Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 18η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στο εξής θέμα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί καθορισμού των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στη Τ.Κ. Αγναντερού για κατασκευή πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων.
2.    Περί καθορισμού των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στη Τ.Κ. Παλαιοχωρίου.
3.    Περί καθορισμού των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στη Τ.Κ. Λοξάδας.
4.    Περί καθορισμού των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στη Τ.Κ. Μαγουλίτσας.
5.    Περί ορισμού δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης (υπόθεση διαταγής πληρωμής Γκέκα Νικόλαου).
6.    Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
7.    Περί έγκρισης πραγματοποίησης δαπανών, διάθεσης και ψήφισης πιστώσεων.


Ο Πρόεδρος

Κωτσός Γεώργιος