ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 02/10/2017
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσό Γεώργιο Πρόεδρο Ο.Ε. 
2.    Τσιούφη Ευαγγελή Δημοτικό Σύμβουλο
3.    Φούντα Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο
4.    Στάθη Θεοφάνη  Δημοτικό Σύμβουλο 
5.    Τσιρογιάννη Φανή Δημοτικό Σύμβουλο 
6.    Ντούρβα Παρασκευή  Δημοτική Σύμβουλο
7.    Γκινή Ιωάννη  Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 06 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στο εξής θέμα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί καθορισμού των όρων δημοπράτησης δημοτικής έκτασης στη Τ.Κ. Πορτής για την εγκατάσταση ασύρματων κόμβων τηλεπικοινωνιακών υποδομών.
2.    Περί καθορισμού των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση των καταστημάτων 12 & 13 της Δημοτικής Αγοράς Τ.Κ. Μουζακίου.
3.    Περί καθορισμού των όρων δημοπράτησης για την εκποίηση ξυλείας από τη συστάδα 15Α του διακατεχόμενου δάσους της Τ.Κ. Οξυάς.
4.    Περί απευθείας ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΡΤΗΣ».
5.    Περί  απευθείας ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΧΑΣΙΑΝΙ ΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΙΣΚΟΥ» Τ.Κ. Αγ. Ακακίου.
6.    Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
7.    Περί έγκρισης πραγματοποίησης δαπανών, διάθεσης και ψήφισης πιστώσεων.


Ο Πρόεδρος

Κωτσός Γεώργιος