ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 18/09/2017
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσό Γεώργιο Πρόεδρο Ο.Ε. 
2.    Τσιούφη Ευαγγελή Δημοτικό Σύμβουλο
3.    Φούντα Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο
4.    Στάθη Θεοφάνη  Δημοτικό Σύμβουλο 
5.    Τσιρογιάννη Φανή Δημοτικό Σύμβουλο 
6.    Ντούρβα Παρασκευή  Δημοτική Σύμβουλο
7.    Γκινή Ιωάννη  Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 22 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στο εξής θέμα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για την εκτέλεση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΠΑΘΕΣ ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ».
2.    Περί έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για την εκτέλεση του έργου ¨ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Τ.Κ. ΟΞΥΑΣ».
3.    Περί απευθείας ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ».
4.    Περί  απευθείας ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΜΥΓΔΑΛΗΣ».
5.    Περί απευθείας ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ».
6.    Περί απευθείας ανάθεση του έργου «ΕΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ Τ.Κ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ».
7.    Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση αγωγής του Δήμου κατά του Ελληνικού Δημοσίου και ορισμός δικαστικού επιμελητή Αθηνών.
8.    Περί έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη Τ.Κ. Ανθοχωρίου (κατασκευή μικρού υδροηλεκτρικού).
9.    Περί ορισμού δικαστικού επιμελητή Ν. Καρδίτσας για να επιδώσει απόφαση του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας (υπόθεση μισθωτικών διαφορών).
10.    Περί καθορισμού των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στη Τ.Κ. Αγναντερού για κατασκευή πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων.
11.    Περί καθορισμού των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σκοπό τη προμήθεια τροφίμων για το έτος 2018.
12.    Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου (Υπόθεση δανείων Τοπικών Κοινοτήτων).
13.    Περί έγκρισης δαπάνης και ψήφιση πίστωσης πολυετούς δαπάνης για τα Κέντρα Κοινότητας.
14.    Περί ορισμού συμβολαιογράφου για την τακτοποίηση του συμβολαίου αγοροπωλησίας του οικοπέδου πλησίον του Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Μαυρομματίου.
15.    Περί σύνταξης έκθεσης και κατάρτισης του απολογισμού, ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2016.
16.    Περί σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018.
17.    Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
18.    Περί έγκρισης πραγματοποίησης δαπανών, διάθεσης και ψήφισης πιστώσεων.


Ο Πρόεδρος

Κωτσός Γεώργιος