ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 29/06/2017
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσό Γεώργιο Πρόεδρο Ο.Ε. 
2.    Τσιούφη Ευαγγελή Δημοτικό Σύμβουλο
3.    Φούντα Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο
4.    Στάθη Θεοφάνη  Δημοτικό Σύμβουλο 
5.    Τσιρογιάννη Φανή Δημοτικό Σύμβουλο 
6.    Ντούρβα Παρασκευή  Δημοτική Σύμβουλο
7.    Γκινή Ιωάννη  Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 3 Ιουλίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στο εξής θέμα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί αξιολόγησης προσφορών των Τραπεζών προκειμένου ο Δήμος να προβεί σε τρίμηνη προθεσμιακή κατάθεση.
2.    Περί έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αναψυκτήριου της Τ.Κ. Φαναρίου.
3.    Περί κατακύρωσης των πρακτικών διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ».
4.    Περί αναπροσαρμογής των αρδευτικών τελών της Τ.Κ. Πορτής για την αρδευτική περίοδο 2017 και εφεξής.
5.    Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου (υπόθεση αγωγής Τσιανάβα Γεώργιου).
6.    Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου (υπόθεση αγωγών της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ PROBANK Α.Ε.»).
7.    Περί γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση Γρηγορίου Ναπολέων).
8.    Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου (υπόθεση διαταγής πληρωμής Κρύου Παναγιώτη).
9.    Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου (υπόθεση “JCO PLASTIC”).
10.    Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου (Χαρίση Ανδρονίκη & Μιαρίτη Βάϊα).
11.    Περί λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης από οφειλέτες ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο μας.
12.    Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
13.    Περί έγκρισης πραγματοποίησης δαπανών, διάθεσης και ψήφισης πιστώσεων.


Ο Πρόεδρος
 Κωτσός Γεώργιος