ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 18/05/2017
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσό Γεώργιο Πρόεδρο Ο.Ε. 
2.    Τσιούφη Ευαγγελή Δημοτικό Σύμβουλο
3.    Φούντα Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο
4.    Στάθη Θεοφάνη  Δημοτικό Σύμβουλο 
5.    Τσιρογιάννη Φανή Δημοτικό Σύμβουλο 
6.    Ντούρβα Παρασκευή  Δημοτική Σύμβουλο
7.    Γκινή Ιωάννη  Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 22 Μαΐου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στο εξής θέμα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί έγκρισης πραγματοποίησης δαπανών, διάθεσης και ψήφισης πιστώσεων.
2.    Περί έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας και επαναληπτικών αυτής για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στη Τ.Κ. Φαναρίου.
3.    Περί έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ».
4.    Περί έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ».
5.    Περί έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΛΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ».
6.    Περί έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ».
7.    Περί τροποποίησης της αριθ. 73/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του αναψυκτήριου στη Τ.Κ. Φαναρίου).
8.    Περί ανάκληση της αριθ. 12/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί αποδοχής αγροτεμαχίου εκ κληρονομιάς στη Τ.Κ. Αγναντερού.
9.    Περί απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου «Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στη Δ.Κ. Μουζακίου».
10.    Περί καθορισμού των όρων δημοπράτησης για την εκποίηση ξυλείας από τη συστάδα 9α του διακατεχόμενου δάσους της Τ.Κ. Δρακότρυπας.
11.    Περί καθορισμού των όρων δημοπράτησης για την εκποίηση ξυλείας από τη συστάδα 10β του διακατεχόμενου δάσους της Τ.Κ. Οξυάς.
12.    Περί δικηγόρου για τη παροχή γνωμοδότησης (αίτηση Σδόγκου Ηλία του Θεοφάνη).
13.    Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.


Ο Πρόεδρος

Κωτσός Γεώργιος