ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 06/04/2017
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσό Γεώργιο Πρόεδρο Ο.Ε. 
2.    Τσιούφη Ευαγγελία Δημοτικό Σύμβουλο
3.    Φούντα Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο
4.    Στάθη Θεοφάνη  Δημοτικό Σύμβουλο 
5.    Τσιρογιάννη Φανή Δημοτικό Σύμβουλο 
6.    Ντούρβα Παρασκευή  Δημοτική Σύμβουλο
7.    Γκινή Ιωάννη  Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 10η Απριλίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στο εξής θέμα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στη Τ.Κ. Γελάνθης.
2.    Περί έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στη Τ.Κ. Φαναρίου.
3.    Περί έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στη Τ.Κ. Μαγούλας.
4.    Περί έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη Τ.Κ. Παλαιοχωρίου για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις.
5.    Περί έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στη Τ.Κ. Παλαιοχωρίου.
6.    Περί έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας και επαναληπτικής αυτής για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στη Τ.Κ. Μαυρομματίου.
7.    Περί έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στη Τ.Κ. Αγναντερού για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις.
8.    Περί ορισμού δικαστικού επιμελητή Ν. Καρδίτσας για την επίδοση απόφασης του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας (υπόθεση Καλογρίτσα Ιωαν. & Βάιου).
9.    Περί ορισμού δικαστικών επιμελητών Ν. Καρδίτσας και Αθηνών για την επίδοση απόφασης του Πρωτοδικείου Καρδίτσας (υπόθεση ανακοπής κατά ΠΔΑ και αναστολή ΠΔΑ κατά του Δήμου Μουζακίου).
10.    Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπεράσπιση συμφερόντων του Δήμου (αγωγής υπαλλήλων του Δήμου Μουζακίου).
11.    Περί καθορισμού των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του αναψυκτήριου Τ.Κ. Φαναρίου.
12.    Περί ορισμού δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με νέα στοιχεία που έλαβε ο Δήμος ύστερα από καταγγελία για περιουσιακό στοιχείο του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «Κληροδότημα Αθ. Ανδρέου».
13.    Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων (υπόθεση χρήσης νερού σε αρδευτική γεώτρηση στη θέση «Ριζάκι» της Τ.Κ. Μαυρομματίου).
14.    Περί έγκρισης πραγματοποίησης δαπανών, διάθεσης και ψήφισης πιστώσεων.


Ο Πρόεδρος

Κωτσός Γεώργιος