ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 23/03/2017
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσό Γεώργιο Πρόεδρο Ο.Ε. 
2.    Τσιούφη Ευαγγελία Δημοτικό Σύμβουλο
3.    Φούντα Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο
4.    Στάθη Θεοφάνη  Δημοτικό Σύμβουλο 
5.    Τσιρογιάννη Φανή Δημοτικό Σύμβουλο 
6.    Ντούρβα Παρασκευή  Δημοτική Σύμβουλο
7.    Γκινή Ιωάννη  Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 27η Μαρτίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στο εξής θέμα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί καθορισμού των όρων διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων στο δρόμο προς Προάστιο στην Τ.Κ. Αγναντερού».
2.    Περί καθορισμού των όρων διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Εκσυγχρονισμός παιδικής χαράς Δημοτικής Αγοράς Μουζακίου».
3.    Περί επανακαθορισμού των όρων διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Οδοποιία Ελληνοπύργου».
4.    Περί καθορισμού των όρων διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Υποδομές πόλης Μουζακίου».
5.    Περί έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας , καθώς και της 1ης & 2ης επαναληπτικής αυτής για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στη Τ.Κ. Κρανέας.
6.    Περί έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας και επαναληπτικής για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Αγναντερού.
7.    Περί αναπροσαρμογής των τελών άρδευσης για το έτος 2017 και εφεξής.
8.    Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
9.    Περί έγκρισης πραγματοποίησης δαπανών, διάθεσης και ψήφισης πιστώσεων.
10.  Περί καθορισμού των όρων διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Μαγούλας».


Ο Πρόεδρος
Κωτσός Γεώργιος