ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 09/12/2016
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσός Γεώργιος Πρόεδρο Ο.Ε. 
2.    Καλλιώρα Θωμά Δημοτικό Σύμβουλο
3.    Μπαλατσό Αθανάσιο Δημοτικό Σύμβουλο
4.    Γκινή Επαμεινώνδα  Δημοτικό Σύμβουλο 
5.    Παναγόπουλο Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο 
6.    Ντούρβα Παρασκευή  Δημοτική Σύμβουλο
7.    Γκινή Ιωάννη  Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 14η Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στο εξής θέμα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί καθορισμού των όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στη Τ.Κ. Αγναντερού.
2.    Περί καθορισμού των όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στη Τ.Κ. Κρανέας.
3.    Περί καθορισμού των όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στη Τ.Κ. Λαζαρίνας.
4.    Περί καθορισμού των όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στη Τ.Κ. Μαυρομματίου.
5.    Περί καθορισμού των όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στη Τ.Κ. Καναλίων.
6.    Περί καθορισμού των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης της Τ.Κ. Ελληνοπύργου για την εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας.
7.    Περί ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή κοιν. χώρων Μαυρομματίου».
8.    Περί ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Υποδομές Πορτής».
9.    Περί ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση κτιρίου παλιού Δημοτικού Σχολείου Ελληνοκάστρου».
10.    Περί απαλλαγής υπόλογου (συμπλήρωση Φ.Ο.Π στην Τ.Κ Μουζακίου από βιομηχανία ξύλου Τσίγκα έως ιδιοκτησία Παπαρίζου).
11.    Περί απόδοσης πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου.
12.    Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016
13.    Περί ψήφισης πιστώσεων.


Ο Πρόεδρος

Κωτσός Γεώργιος