ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 17/06/2016
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσός Γεώργιος Πρόεδρο Ο.Ε. 
2.    Καλλιώρα Θωμά Δημοτικό Σύμβουλο
3.    Μπαλατσό Αθανάσιο Δημοτικό Σύμβουλο
4.    Γκινή Επαμεινώνδα  Δημοτικό Σύμβουλο 
5.    Παναγόπουλο Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο 
6.    Ντούρβα Παρασκευή  Δημοτική Σύμβουλο
7.    Γκινή Ιωάννη  Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 21η Ιουνίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στο εξής θέμα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί  αποδοχής δωρεάς από το Δήμο Αργιθέας (σωλήνες άρδευσης).
2.    Περί αποδοχής δωρεάς από κατοίκους της Τ.Κ. Μουζακίου για συμπλήρωση ΦΟΠ της Τ.Κ. Μουζακίου.
3.    Περί καθορισμού των όρων δημοπράτησης για την προμήθεια τροφίμων για τις υπηρεσίες του Δήμου Μουζακίου (Ε.Ι.Ν.-ΝΠΔΔ Αθλητισμός Πολιτισμός Νεότητα) έτους 2017.
4.    Περί έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων οικισμού Μαγούλας».
5.    Περί έγκρισης των πρακτικών της επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Μαγουλίτσας.
6.    Περί έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (αναψυκτήριο) της Τ.Κ. Μαυρομματίου.
7.    Περί ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση δρόμου προς αρχαίο Πύργο Ελληνοπύργου».
8.    Περί ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Τσιμεντόστρωση κεντρικής οδού Φαναρίου».
9.    Περί ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση τομών τσιμεντοστρώσεων δρόμων Μαυρομματίου».
10.    Περί ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Βελτιώσεις κ.χ. Μουζακίου».
11.    Περί ορισμού δικαστικού επιμελητή Ν. Καρδίτσας για την επίδοση απόφασης (υπόθεση αναστολής ΠΔΑ στη Τ.Κ. Βατσουνιάς).
12.    Περί ορισμού δικαστικού επιμελητή Ν. Καρδίτσας για την επίδοση πρακτικών αναβολής δικάσιμου κλήσης (υπόθεση Παπαζήση Ευθυμία-Παπαζήση Ουρανία-Παπαζήση Απόστολου-Φωτίου Σωτήριο).
13.    Περί ορισμού δικαστικού επιμελητή Ν. Καρδίτσας για την επίδοση πρακτικών αναβολής δικάσιμου κλήσης (υπόθεση Μπισμπίκη Αλέξανδρου-Σάχλα Στέφανου).
14.    Περί απαλλαγής υπολόγου και εκ νέου έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τη χορήγηση νέας παροχής ηλεκτροδότησης στο Δημαρχείο Μουζακίου και ορισμού υπολόγου υπαλλήλου.
15.    Περί έγκριση των πρακτικών της επαναληπτικής δημοπρασίας και διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Μαυρομματίου».
16.    Περί καθορισμού των όρων διακήρυξης για την εμποροπανήγυρη Μουζακίου.
17.    Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου (διεκδίκηση οφειλόμενων μισθωμάτων των αριθ. 12 & 13 καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Μουζακίου).
18.    Περί ψήφισης πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 του κληροδοτήματος Αθ. Ανδρέου.
19.    Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
20.    Περί ψήφισης πιστώσεων.


Ο Πρόεδρος
Κωτσός Γεώργιος