ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 09/11/2015
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Φροξυλιά Βάϊο Πρόεδρο Ο.Ε. 
2.    Καλλιώρα Θωμά Δημοτικό Σύμβουλο
3.    Μπαλατσό Αθανάσιο Δημοτικό Σύμβουλο
4.    Γκινή Επαμεινώνδα  Δημοτικό Σύμβουλο 
5.    Παναγόπουλο Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο 
6.    Ντούρβα Παρασκευή  Δημοτική Σύμβουλο
7.    Γκινή Ιωάννη  Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 13η Νοεμβρίου 2015 ημέρα Παρακευή και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στο εξής θέμα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη Τ.Κ. Μαγουλίτσας για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις.
2.    Περί έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη Τ.Κ. Μαγούλας για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις.
3.    Περί καθορισμού των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων για την εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας.
4.    Περί καθορισμού των όρων δημοπράτησης για την προμήθεια τροφίμων για τις υπηρεσίες του Δήμου Μουζακίου (Ε.Ι.Ν.-ΝΠΔΔ Αθλητισμός Πολιτισμός Νεότητα) έτους 2016.
5.    Περί ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Χαλικοστρώσεις αγροτικών δρόμων Αγναντερού»
6.    Περί απαλλαγής υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού (Συμπλήρωση ΦΟΠ στη Δ.Κ. Μουζακίου).
7.    Περί κατάρτιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 έπειτα από την ενσωμάτωση του σχεδίου στην ηλεκτρονική βάση του ΥΠΕΣ.
8.    Περί ψήφισης πιστώσεων.


Ο Πρόεδρος


Φροξυλιάς Βάιος