ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 04/11/2015
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για  έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου


ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.

1.    Φροξυλιά Βάϊο Πρόεδρο Ο.Ε. 
2.    Καλλιώρα Θωμά Δημοτικό Σύμβουλο
3.    Μπαλατσό Αθανάσιο Δημοτικό Σύμβουλο
4.    Γκινή Επαμεινώνδα  Δημοτικό Σύμβουλο 
5.    Παναγόπουλο Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο 
6.    Ντούρβα Παρασκευή  Δημοτική Σύμβουλο
7.    Γκινή Ιωάννη  Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε έκτακτη συνεδρίαση λόγω προθεσμιών που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 5η Νοεμβρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στο εξής θέμα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί ακύρωση της διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για τις υπηρεσίες του Δήμου Μουζακίου (Ε.Ι.Ν.-ΝΠΔΔ Αθλητισμός Πολιτισμός Νεότητα) έτους 2016 - Ανάκληση της αρίθ. 212/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής»


Ο ΠρόεδροςΦροξυλιάς Βάιος