ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 22/10/2015
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Φροξυλιά Βάϊο Πρόεδρο Ο.Ε. 
2.    Καλλιώρα Θωμά Δημοτικό Σύμβουλο
3.    Μπαλατσό Αθανάσιο Δημοτικό Σύμβουλο
4.    Γκινή Επαμεινώνδα  Δημοτικό Σύμβουλο 
5.    Παναγόπουλο Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο 
6.    Ντούρβα Παρασκευή  Δημοτική Σύμβουλο
7.    Γκινή Ιωάννη  Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 26η Οκτωβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στο εξής θέμα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί αξιολόγηση προσφορών των Τραπεζών προκειμένου ο Δήμος να προβεί σε τρίμηνη προθεσμιακή κατάθεση.
2.    Περί ακύρωση του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Αθλητικές εγκαταστάσεις Μουζακίου».
3.    Περί καθορισμού των όρων δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου «Αθλητικές εγκαταστάσεις Μουζακίου».
4.    Περί καθορισμού των όρων δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή υποδομών Πευκοφύτου».
5.    Περί ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης Τ.Κ. Δρακότρυπας».
6.    Περί τροποποίησης της αριθ. 193/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (υπόθεση αναστολής εκτέλεσης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής Βατσουνιάς).
7.    Περί τροποποίησης της αριθ. 194/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (υπόθεση ανακοπής πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής Βατσουνιάς).
8.    Περί ορισμού δικηγόρου για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου (υπόθεση διαταγής πληρωμής Ταμπουρά Ζήση).
9.    Περί απαλλαγής υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού (Παραλλαγή δικτύου στην Τ.Κ. Βατσουνιάς).
10.    Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.
11.    Περί ψήφισης πιστώσεων.


Ο Πρόεδρος


Φροξυλιάς Βάιος