ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΝΠΔΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μουζάκι 10/10/2019 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 306 Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ¨ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Πληροφορίες : Αχ. Γκουρμπαλιώτης Τηλ. 2441352821 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου στις 14/10/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 1) Περί συγκρότησης σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ». 2) Περί ορισμού νομίμου εκπροσώπου και υπεύθυνου διαχειριστή του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ» 3) Περί ορισμού υπευθύνου ταμειακής διαχείρισης του ΝΠΔΔ. 4) Περί αποδοχής τακτικής επιχορήγησης. 5) Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού 6) Περί διοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης στην Τ.Κ. Παλαιοχωρίου. . Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ρούσσα Ελένη