ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΝΠΔΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μουζάκι 22/8/2019 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 278 Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ¨ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Πληροφορίες : Αχ. Γκουρμπαλιώτης Τηλ. 2441352821 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου στις 26-8-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:15, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα: 1) Περί διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων 2) Περί αποδοχής τακτικής επιχορήγησης 3) Περί αποδοχής επιχορήγησης από Δήμο Μουζακίου 4) Περί 2ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «Διαμόρφωση-Βελτίωση αύλειου χώρου παιδικού σταθμού Μουζακίου» . Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ρούσσα Ελένη