Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΓια Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μουζακίου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                          Μουζάκι        9 /12/ 2011

ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μουζακίου

 

 

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.

1. Κωτσό Γεώργιο  Πρόεδρο Ε.Π.Ζ.

2. Μπαλατσό Αθανάσιο, Δημοτικό σύμβουλο

3. Πολυμερόπουλο Ευθύμιο, Δημοτικό Σύμβουλο

4. Στάθη Θεοφάνη, Δημοτικό Σύμβουλο

5. Τόλια Σοφία, Δημοτικό Σύμβουλο

6. Μπακρατσά Βασίλειο,  Δημοτικό Σύμβουλο

7. Ευαγγέλου Ευθύμιο, Δημοτικό Σύμβουλο

 

Σας προσκαλώ σε έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 13η Δεκεμβρίου  2011 ημέρα Τρίτηγ  και ώρα 18:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

Χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων στο κατάστημα του Χαρίση Θεοδώρου στην ΤΚ Δρακότρυπας

Χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων στο κατάστημα της Μπούρμπου Βουλίκας στην ΤΚ Δρακότρυπας

Χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων στο κατάστημα του Τσεκούρα Στέφανου στην ΤΚ Μαγούλας

Περί κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Μουζακίου

 

Ο Δήμαρχος

 

 

 

Γεώργιος Κωτσός