Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΓια Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μουζακίου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                          Μουζάκι        18 /11/ 2011

ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μουζακίου

 

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.

  1. Κωτσό Γεώργιο  Πρόεδρο Ε.Π.Ζ.
  2. Μπαλατσό Αθανάσιο, Δημοτικό σύμβουλο
  3. Πολυμερόπουλο Ευθύμιο, Δημοτικό Σύμβουλο
  4. Στάθη Θεοφάνη, Δημοτικό Σύμβουλο
  5. Τόλια Σοφία, Δημοτικό Σύμβουλο
  6. Μπακρατσά Βασίλειο,  Δημοτικό Σύμβουλο
  7. Ευαγγέλου Ευθύμιο, Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 18η Νοεμβρίου  2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

  • Χορήγηση παράτασης άδειας μουσικών οργάνων στο κατάστημα του ΒΡΑΝΤΖΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ στην ΤΚ Μαγούλας
  • Ανάκληση της αριθμ.  63/2011 ΑΕΠΖ σχετικά με το κατάστημα του Βαϊου Θωμά ΤΚ  Μαγουλίτσας
  • Περί κανονισμού νεκροταφείων

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Κωτσός