Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΓια Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μουζακίου την 30 Αυγούστου 20


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                          Μουζάκι        26 Αυγούστου 2011
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μουζακίου


ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1. Κωτσό Γεώργιο  Πρόεδρο Ε.Π.Ζ. 
2. Μπαλατσό Αθανάσιο, Δημοτικό σύμβουλο
3. Πολυμερόπουλο Ευθύμιο, Δημοτικό Σύμβουλο
4. Στάθη Θεοφάνη, Δημοτικό Σύμβουλο 
5. Τόλια Σοφία, Δημοτικό Σύμβουλο 
6. Μπακρατσά Βασίλειο,  Δημοτικό Σύμβουλο
7. Ευαγγέλου Ευθύμιος, Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 30η Αυγούστου  2011 ημέρα Τρίτη  και ώρα 19:45 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

• Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ΔΚ Μουζακίου
• Τοποθέτηση πινακίδων ΤΚ Μαγουλίτσης
• Περί χορηγήσεως προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος της Βασιλείου Αθηνάς Τ.Κ Βατσουνιάς
• Περί χορηγήσεως άδειας χρήσης μουσικών οργάνων του καταστήματος της Σταμούλη Βασιλικής ΤΚ Δρακότρυπας
• Περί χορηγήσεως άδειας χρήσης μουσικών οργάνων του καταστήματος της Πασχάλη Σοφίας ΤΚ Αγναντερού

 

Ο Δήμαρχος

 

Γεώργιος Κωτσός