Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μουζακίου την 13-5-2011


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                          Μουζάκι        9 Μαΐου 2011
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
                                         

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 Για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μουζακίου


ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1. Κωτσό Γεώργιο  Πρόεδρο Ε.Π.Ζ. 
2. Μπαλατσό Αθανάσιο, Δημοτικό σύμβουλο
3. Πολυμερόπουλο Ευθύμιο, Δημοτικό Σύμβουλο
4. Στάθη Θεοφάνη, Δημοτικό Σύμβουλο 
5. Τόλια Σοφία, Δημοτικό Σύμβουλο 
6. Μπακρατσά Βασίλειο,  Δημοτικό Σύμβουλο
7. Ευαγγέλου Ευθύμιος, Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 13η Μαΐου  2011 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

• Περί χορηγήσεως άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα του Γκόλια Αστεριάδη Τ.Κ. Μαγούλας
• Περί χορηγήσεως άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα του Τσιουρή Βασιλείου Τ.Κ. Δρακότρυπας
• Περί χορηγήσεως άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα του Πλατή Βασιλείου Τ.Κ. Αγναντερού
• Περί χορηγήσεως άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα του Καραμπέκου Δημητρίου Τ.Κ. Κρανέας
• Περί χορηγήσεως άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα του Τάτσιου Θωμά Τ.Κ. Κρανέας
• Περί χορηγήσεως άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα του Βαΐου Θωμά Τ.Κ. Μαγουλίτσης
• Περί χορηγήσεως άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα του Μίχου Γεωργίου Τ.Κ. Αγναντερού
• Περί χορηγήσεως προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος της Μπρακατσούλα Αγγελικής Τ.Κ. Καναλίων

 

Ο Δήμαρχος

 

Γεώργιος Κωτσός