Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Μουζακίου την 25/02/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                                                   Μουζάκι   20/02/2019

ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μουζακίου

 

 

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.

 

Παναγόπουλο Γεώργιο

Κουτσογιάννη Ιωάννη

Φασιανού Παρασκευή

Ρούσσα-Μάγγου Ελένη

Τζιβέλη Απόστολο

Γκαραβέλα Χρήστο

Γκαγκά Αριστείδη

 

 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Μουζακίου την 25/02/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

 

1.Χορήγηση παράτασης ωραρίου Μουσικών Οργάνων έτους 2019 στο κατάστημα "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ" της εταιρείας :  Σπύρου Αθ.-Τσιρογιάννης Β. Ο.Ε. στην Τ.Κ. Μαυρομματίου.

2.Εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου περί αποδοχή πρότασης για συμπλήρωση-διόρθωση της υπ΄αριθ. 702/38889 Έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας(Πρώην Δήμος)  Μουζακίου του Δήμου Μουζακίου Ν.Καρδίτσας.

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δέντρων  στον αύλειο χώρο του Γυμνασίου Μουζακίου 

4.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κλαδέματος πλατάνου στο δρόμο προς το αναψυκτήριο Μαυρομματίου

 

 

 

Ο Πρόεδρος

 

 

 

                                                                        Παναγόπουλος Γεώργιος